Bài viết mới đây

Cafe Hoàng Nam tư vấn, hỗ trợ chữ ký số

Địa chỉ : U12B Bạch Mã, phường 15, quận 10 ( ngã tư Hương Giang và Bạch Mã, gần cư xá Bắc Hải)

 

 

Xem đầy đủ : Cafe Hoàng Nam tư vấn, hỗ trợ chữ ký số

Mở công ty TNHH cần bao nhiêu vốn ?

Hỏi : Nội dung: CTY thành lập 17/06/2016, theo giấy phép đăng ký kinh doanh vốn điều lệ là 7ty/đ. nhưng đến cuối năm 2016 , mức vốn góp chỉ mới 4 tỷ mấy, đến ngày 31/03/2017 mới làm giấy báo vốn góp, hồ sơ đăng ký xin giảm vốn đã gữi đến sở kế hoạch đầu tư, hso với số biên nhận là "TT2017001035535", CTY cũng đã hoàn thành xong thủ tục đóng phạt do báo cáo chậm. Xin hỏi vậy trên giấy xin giảm vốn cty tôi có được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh theo số tiền mới là 4 tỷ mấy không???

Đáp :  Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM phúc đáp câu hỏi ông/bà như sau:Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 06/6/2017, vốn điều lệ: 4.413.339.022 đồng.Trân trọng./.


Hỏi : Gửi Sở KH và Đầu tư Thành phố HCM.Cho tôi hỏi, muỗn chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần thì thủ tục bao gồm những bước nào ạ! Tôi xin cảm ơn!

Đáp : Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp câu hỏi ông/bà như sau: Trường hợp cá cổ đông của công ty chuyển nhượng cổ phần cho nhau dẫn đến thay đổi thông tin cổ đông sáng lập thì doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.Doanh nghiệp tham khảo thủ tục và biểu mẫu tại website: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về cổ đông sáng lập.


Hỏi : Kính chào sở kế hạch đầu tư.cho e hỏi như sau:Công ty e muốn thay đổi thành viên góp vốn A sang B ( do B không góp vốn lần cuối theo cam kết góp vốn). vậy e phải làm thủ tục như thế nào ạ? e có phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ xông mới tiếp nhận lại thành viên mới và tăng lại số vốn, hay e có thể làm hồ sơ thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn luôn ạ? việc thay đổi này có cần phải có chữ ký của người bị thay đổi không ạ?

Đáp : Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp câu hỏi ông/bà như sau:Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:“2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.”Theo đó, doanh nghiệp có thể thực hiện chào bán phần vốn góp chưa góp theo quyết định của Hội đồng thành viên như quy định tại khoản 2,3 Điều 48 nêu trên. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.


Hỏi :  Kính gửi SKHĐT.Công ty chúng tôi đang tiến hành làm thủ tục tăng vốn thành lập Công ty TNHH.Vốn điều lệ CT trước khi thi thay đổi như sau:1.700.000.000 VNĐ tương đương 100.000 USD trong đó: - Cá nhân: 867.000.000đ tương đương 51.000 USD, chiếm 51%- Tổ chức : 833.000.000đ tương đương 49.000 USD, chiếm 49%Sau khi thay đổi vốn 8.056.000.000 VNĐ tương đương 380.000 USD, trong đó:- Cá nhân: 1.611.200.000đ tương đương 76.000 USD, chiếm 20%- Tổ chức: 6.444.800.000đ tương đương 304.000 USD, chiếm 80%Vậy sau khi có bản chấp thuận góp vốn từ Phòng Đầu Tư, trên cơ sở này Phòng Kinh doanh cấp giấy phép đầu tư cho chúng tôi hay Phòng kinh doanh sẽ chia lại tỉ lệ vốn theo tỉ giá hiện hành.Chân thành cảm ơn

Đáp : Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp câu hỏi ông/bà như sau:Để được hướng dẫn cụ thể, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.Trân trọng./.


Hỏi : Hiện tại công ty em là công ty TNHH hai thành viên, công ty đang muốn thay đổi địa chỉ, thành viên góp vốn và tăng vốn diều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh thì hồ sơ thủ tục cần những gì. Bên em có thể làm 1 bộ hồ sơ để thay đổi 3 nội dung trên được hay không ạ? Em xin cảm ơn nhiều.

Đáp : :Doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký đồng thời thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi thành viên góp vốn và tăng vốn điều lệ của công ty.- Để đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo thủ tục và tải mẫu đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tại địa chỉ sau: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/đăng ký doanh nghiệp / Chọn Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi TRỤ SỞ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.- Để đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tham khảo thủ tục và tải mẫu đăng ký thay đổi thành viên tại địa chỉ sau: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/đăng ký doanh nghiệp / Chọn Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.- Để đăng ký tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp tham khảo thủ tục và biểu mẫu tại website: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Chọn Thủ tục thay đổi vốn doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.Đề nghị doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm : thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn ?


Hỏi : Kính chào: Xin vui lòng giúp cho thủ tục đối với trường hợp Cty TNHH có 4 thành viên (VN) góp vốn. Nay Cty muốn chuyển toàn bộ vốn của 4 thành viên đã góp vốn cho 1 người khác (VN) và người này sẽ là đại diện pháp luật.

Đáp : Trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên có 4 thành viên góp vốn, chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của 4 thành viên cho 1 người khác (là cá nhân Việt Nam) thì doanh nghiệp thực hiện đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp có thể tham khảo thủ tục và tải mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại địa chỉ sau: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Đăng ký doanh nghiệp/ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/ chọn loại hình tương ứng.Doanh nghiệp có thể tham khảo thủ tục và tải mẫu đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại địa chỉ sau: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký thay đổi ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Xem bài viết đầy đủ : Mở công ty TNHH cần bao nhiêu vốn ?

Minh chứng giá rẻ và chất lượng hỗ trợ tốt nhất

Mãi cho đến hôm nay khách hàng đã tin tưởng gần như 100% vào chất lượng hỗ trợ kỹ thuật của công ty, bằng chứng là khách quen và lượng khách được giới thiệu nhớ địa chỉ website truy cập giachukyso.net đễ hỗ trợ kỹ thuật lớn hơn rất nhiều so với các đối tượng khách khác, ở đây là 30,243 người/ tháng, lớn hơn nhiều so với số lượng khách tìm kiếm trên Google6,954 và rất đều đặn theo thống kê.

Ngoài ra website giachukyso.net còn được mạng tìm kiếm lớn nhất thế giới Google ưu tiên hiển thị ở vị trí TOP TEN vì giá dịch vụ rẻ và chất lượng hỗ trợ kỹ thuật quá tốt cùng nội dung hữu ích đối với khách hàng. Nói có sách mách có chứng bằng chứng dưới đây , khách hàng không thương thì Google cũng sẽ không thương đâu.

Tìm kiếm những từ khóa :

 • Chữ ký số giá rẻ (vị trí 1)

LINK TÌM KIẾM : https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=cZxlWbjbCuPc8gfzrbmIDg#q=ch%E1%BB%AF+k%C3%BD+s%E1%BB%91+gi%C3%A1+r%E1%BA%BB

 

 • Chữ ký số uy tín (vị trí 1 và 2)

LINK tìm kiếm : https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=cZxlWbjbCuPc8gfzrbmIDg#q=ch%E1%BB%AF+k%C3%BD+s%E1%BB%91+uy+t%C3%ADn

 

 • Chữ ký số (vị trí 4 trên cả BKAV )

 

Link tìm kiếm : https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=cZxlWbjbCuPc8gfzrbmIDg#q=ch%E1%BB%AF+k%C3%BD+s%E1%BB%91

 

 • Dịch vụ chữ ký số (vị trí số 2)

Link tìm kiếm : https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=cZxlWbjbCuPc8gfzrbmIDg#q=d%E1%BB%8Bch+v%E1%BB%A5+ch%E1%BB%AF+k%C3%BD+s%E1%BB%91

 

 

 • Đại lý chữ ký số (vị trí số 2)

Link  tìm kiếm : https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=cZxlWbjbCuPc8gfzrbmIDg#q=%C4%91%E1%BA%A1i+l%C3%BD+ch%E1%BB%AF+k%C3%BD+s%E1%BB%91

 

 • Chữ ký số newca (vị trí số 3 sau nhà cung cấp newca)

Link tìm kiếm : https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=cZxlWbjbCuPc8gfzrbmIDg#q=ch%E1%BB%AF+k%C3%BD+s%E1%BB%91+newca

 

 • Chữ ký số vina (vị trí số 5)

Link tìm kiếm : https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=cZxlWbjbCuPc8gfzrbmIDg#q=ch%E1%BB%AF+k%C3%BD+s%E1%BB%91+vina

 

 • Giá chữ ký số (vị trí số 5,6)

Link tìm kiếm : https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=cZxlWbjbCuPc8gfzrbmIDg#q=gi%C3%A1+ch%E1%BB%AF+k%C3%BD+s%E1%BB%91

 

Khách hỗ trợ chữ ký số trong 1 buổi sáng hơn 20 khách liên hệ (^^!), quá đã cho đội hỗ trợ

 

Tham khảo bảng giá chữ ký số giá rẻ

LH : 0868.112.114 - 0906.777.019

Xem bài viết đầy đủ : Minh chứng giá rẻ và chất lượng hỗ trợ tốt nhất

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HTKK 3.4.3 VÀ IKTKK 3.4.4 và iTaxviewer 1.3.0

Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.4, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0

 

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v: Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, đáp ứng triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử
 
     
          Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.4, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, cụ thể như sau:
1. Nâng cấp ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.4 đáp ứng triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử
1.1. Nâng cấp đáp ứng triển khai cho 50 Cục Thuế chưa triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử, cung cấp các chức năng:
- Lập Giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT và hệ thống gửi thông báo về việc nhận hồ sơ hoàn thuế: Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-1/TB-HĐT, Thông báo Xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-2/TB-HĐT.
- Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế.
- Xem thông báo hoàn thuế.
- Gửi hồ sơ đính kèm theo giấy đề nghị hoàn, hồ sơ bổ sung điều chỉnh, văn bản đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế.
1.2. Nâng cấp đáp ứng các yêu cầu phát sinh sau triển khai thí điểm tại 13 Cục Thuế (Áp dụng cho 63 Cục Thuế)
- Bổ sung chức năng gửi hồ sơ đính kèm theo giấy đề nghị hoàn (định dạng word, excel, pdf).
- Nâng cấp chức năng gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh, văn bản đề nghị hủy: cho phép gửi file định dạng pdf; Bổ sung thêm nút chọn đã hoàn thành giải trình bổ sung. 
2.  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0:
-   Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.4.
           Bắt đầu từ ngày 16/05/2017, người nộp thuế có thông báo được sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế lưu ý: Khi kê khai hồ sơ hoàn thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.4, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.
          Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 
+   Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.4, iTaxViewer 1.3.0: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn
+   Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải và xem Tại đây.
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của người nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ người nộp thuế về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.
                       Tổng cục Thuế trân trọng thông  báo./.

Nguồn bài viết : THÔNG BÁO NÂNG CẤP HTKK 3.4.3 VÀ IKTKK 3.4.4 và iTaxviewer 1.3.0

Tư vấn hạch toán hàng nhập khẩu trị giá 5000 USD

Bạn Nguyễn Thanh Tú có hỏi :
Công ty em nhập khẩu 1 lô hàng có trị giá là 5000USD. Ngày 1/2 đặt cọc 3000USD tỷ giá là 22.360 Ngày 5/2 trả tiếp 2000USD tỷ giá là 22.350 Ngày 10/2 hàng về nhập kho và mở tờ khai hải quan lúc này tỷ giá là 22.270. Biết rằng thuế TTĐB; THuế NK =0. THuế VAT = 10%. Các anh chị hạch toán giúp em ạ. Em cảm ơn. e chưa làm nhập khẩu bao h cả.

Trả lời :

Anh Thu Hoang hạch toán giá vốn theo tờ khai, chênh lệch giữa tờ khai và chuyển tiền thì đưa vào chênh lệch tỉ giá, chênh lệch chuyển tiền lớn hơn tờ khai thì đưa vào lỗ, chênh lệch chuyển tiền ít hơn tờ khai thì đưa vào lãi

 • Nguyễn Thanh Tú Dạ cái này là e muốn hoi đấy ạ, vì nó bị chệnh lệch giũa phần chuyển tiền và tờ khai
 • Anh Thu Hoang đương nhiên có chênh lệch rồi, phần chênh chuyển tiền lớn hơn thì bạn đưa vào 6352 ( mình ko nhớ chính xác lắm, bạn cứ tìm TK chênh lệch tỉ giá), nếu chênh lệch chuyển tiền nhỏ hơn thì bạn đưa vào 515 ( doanh thu HĐTC) phần chênh lệch, còn lại hạch toán như nhập hàng hoá bình thường, công nợ bình thường

Mãn Trân Nếu bạn làm theo thông tư 200 thì có thể đọc kỹ có hướng dẫn rất rõ ràng , TH bạn nhập khẩu hàng mà thanh toán trước cho nhà cung cấp thì phải ghi nhận theo tỉ giá thời điểm bạn thanh toán , vì bạn thanh toán trước hàng về sau nên không lấy tỉ giá trên tờ khai nhé , nếu hàng về trước mà thanh toán sau thì mới lấy tỉ giá trên tờ khai .

Truong Luu Mình hạch toán theo TT200 nhé
a) Ngày 1/2: Đặt cọc 3.000USD
Nợ TK331 3.000*22.360 (Ghi nhận nợ theo tỷ giá giao dịch thực tế)
Có TK112.2 3.000*Tỷ giá xuất quỹ (theo pp Bình quân gia quyền)
Nếu có chênh lệch thì xử lý 635 hoặc 515
b) Ngày 5/2: Trả tiếp 2.000USD
Nợ TK331 2.000*22.350 (Ghi nhận nợ theo tỷ giá giao dịch thực tế)
Có TK112.2 2.000*Tỷ giá xuất quỹ (theo pp Bình quân gia quyền)
Nếu có chênh lệch thì xử lý 635 hoặc 515
c) Thuế GTGT hàng NK:
Nợ TK1331
Có TK333.12 5.000*22.270*10%
d) Hàng về nhập kho
Nợ TK156.1 3.000*22.360+2.000*22.350 (Theo tỷ giá lúc ghi nhận nợ, nếu trường hợp chưa trả hết thì số chưa trả đó sẽ nhân với tỷ giá thực tế theo ngày phát sinh trên tờ khai)
Có TK331 bằng TK156.1

AH sưu tầm

Bài viết gốc tại : Tư vấn hạch toán hàng nhập khẩu trị giá 5000 USD

Phát hành quyển hóa đơn tiếp theo có cần phải thông báo ?

Chia sẻ kiến thức :

Vũ Duy Thanh Nếu đã thông báo phát hành toàn bộ 5 quyển thì chỉ việc viết cho đến khi hết hóa đơn.
Nếu mới chỉ thông báo phát hành quyển thứ nhất thì phải thông báo phát hành tiếp các quyển tiếp theo để được sử dụng.

Bống Xinh Có lẽ bạn chưa hiểu rõ : thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Ngọc Phạm Nếu e phát hành 50 số thì phát hành tiếp, sau 5 ngày kể từ ngày gửi TB phát hành thì e xuất hóa đơn tiếp. Còn báo cáo thì hàng quý e đều phải lập.

Bống Xinh Ben bạn làm thông báo phát hành 5 quyển hóa đơn lâu chưa?

Ly Nguyen em thông báo phát hành hóa đơn 5 quyển từ năm 2015 ạ nhưng e viết hết có 1 quyển thôi giờ sang quyển thứ 2 ạ

 • Ngọc Phạm Vậy cứ thế viết tiếp e nhé
 • Ly Nguyen năm ngoái e có 1 công ty nhưng công ty ở nam từ liêm e cững in 5 quyển làm thông báo phát hành hết 5 quyển xong e viết hết quyển thứ nhất sang quyển thứ 2 e ko làm thông báo xong trên thuế lập biên bản phạt ạ
 • Ly Nguyen họ bảo bây giờ cứ viết hết quyển nào làm thông báo quyển đó các chị ạ
 • Ngọc Phạm M thấy lạ
 • ZinZin Trần Chắc nhầm. 😂😂😂
  Nếu như mà như thế thì có cty 1 tháng viết hết mấy quyển hóa đơn thì làm ntn ạ? K lẽ 1 tháng làm mấy cái phát hành hóa đơn???

 

Bống Xinh Bạn thông báo phát hành hóa đơn 5 quyển nhưng hàng quý thì chỉ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có 1 quyển thì theo mình bạn nên nộp lại báo cáo tình hinh sd hóa đơn. Dn dc phép điều chỉnh trc khi có qd ktra của cơ quan thuế

Luyện Trần bạn phát hành 5 quyển hđ rồi thì bạn cứ viết tiếp thôi ko cần phải thông báo nữa, nhưng đến quý bạn vẫn phải bcthsdhđ của 5 quyển đó

Tú Hiếu Bên mình tbphhđ 5 quyển từ 2011 rồi ạ. Nhưng tbthsd mới 1 quyển thôi, bây giờ báo cáo tiếp thì làm thế nào vậy mọi người?

AH sưu tầm

Nguyên văn bài viết : Phát hành quyển hóa đơn tiếp theo có cần phải thông báo ?

Làm BCTC 1 bút toán hạch toán sai phải làm thế nào ?

Bạn Vũ Len có hỏi : Làm bctc 2016 soi lại 2015 e phát hiện ra 1 bít toán hạch toán sai ngày 15.1.2015 là. Trên hóa đơn bán ra 20kg×120.000= thế mà e hạch toán vào sổ là 20kg×1.200.000 bây giờ e nên làm thế nào có cần nộp lại bctc năm 2015 ko ạ. Rất mong tư vấn giúp đỡ cả nhà.

Chia sẻ :

Vũ Duy Thanh Hạch toán điều chỉnh vào năm 2016.

Vũ Len Là sao Vũ Duy Thanh . Hạch toán từng tài khoản á.

Vũ Duy Thanh Bạn chỉ có 1 khoản bị hạch toán tăng thôi thì bạn chỉ hạch toán điều chỉnh 1 khoản thôi chứ.

Vũ Len Hạch toán lại giá nhưng đang rối chưa bít làm thế nào nói rõ bhoen đi .Hóa đơn mình xuất giá đúng lag 120.000 mà mình hạch toán vào sổ 1.200.000. 12kg×120.000 trên hóa đơn bán ra ,12× 1.200.000 trên sổ kế toán

Vũ Duy Thanh Ý mình là bạn đã định khoản trong năm 2015 nghiệp vụ đó như thế nào ?

Vũ Len Định khoản trong sổ là giá 1.200.000 đó

Vũ Duy Thanh bạn ghi Nợ TK gì và Có TK gì với số tiền 12 x 1.200.000 ? :v ghi cụ thể ra thì mình mới bảo cách điều chỉnh được chứ.

Vũ Len Nợ 131 có 5111. Sau đó thu tiền hàng Nợ 1111 có 131

Vũ Duy Thanh Khi thu tiền thì vẫn thu theo số tiền đúng phải ko ? Năm 2015 bạn lô hay lãi ? Có phát sinh thuế TNDN phải nộp ko ? Nếu năm 2015 ko phát sinh thuế TNDN phải nộp thì trong năm 2016 bạn điều chỉnh bằng cách ghi Nợ TK 4211/Có TK 131 (chi tiết khách hàng) với số tiền 12 x (1.200.000 - 120.000).

Vũ Len Năm 2015 lỗ ạ. Ko có thuế tndn. Thu tiền thực tế khác còn trên máy e làm thu tiền theo phiếu xuất nên là giá 1.200.000

Vũ Duy Thanh Vậy thì tự làm thêm 1 phiếu chi trả lại tiền khách thanh toán thừa để cho công nợ khớp với thực tế, còn nếu chủ là công nợ ảo và khách hàng này mua hàng thường xuyên thì coi như khoản tiền đã thu thừa để bù trừ dần cho những lần mua hàng sau này.

Vũ Len Làm 2 bút toán năm 16 là nợ 4211 có 131 và nợ 131 có 111 ạ. Ghi là bút toán điều chỉnh gì ạ

Vũ Duy Thanh Diễn giải là "Điều chỉnh do hạch toán sai đơn giá của hóa đơn GTGT số ... ngày .../.../..." để khi đọc sổ mình còn biết là mình điều chỉnh cái gì

AH sưu tầm

 

Xem nguyên bài viết : Làm BCTC 1 bút toán hạch toán sai phải làm thế nào ?

Designed by SpicyTricks