Tư vấn hạch toán hàng nhập khẩu trị giá 5000 USD

Bạn Nguyễn Thanh Tú có hỏi :
Công ty em nhập khẩu 1 lô hàng có trị giá là 5000USD. Ngày 1/2 đặt cọc 3000USD tỷ giá là 22.360 Ngày 5/2 trả tiếp 2000USD tỷ giá là 22.350 Ngày 10/2 hàng về nhập kho và mở tờ khai hải quan lúc này tỷ giá là 22.270. Biết rằng thuế TTĐB; THuế NK =0. THuế VAT = 10%. Các anh chị hạch toán giúp em ạ. Em cảm ơn. e chưa làm nhập khẩu bao h cả.

Trả lời :

Anh Thu Hoang hạch toán giá vốn theo tờ khai, chênh lệch giữa tờ khai và chuyển tiền thì đưa vào chênh lệch tỉ giá, chênh lệch chuyển tiền lớn hơn tờ khai thì đưa vào lỗ, chênh lệch chuyển tiền ít hơn tờ khai thì đưa vào lãi

  • Nguyễn Thanh Tú Dạ cái này là e muốn hoi đấy ạ, vì nó bị chệnh lệch giũa phần chuyển tiền và tờ khai
  • Anh Thu Hoang đương nhiên có chênh lệch rồi, phần chênh chuyển tiền lớn hơn thì bạn đưa vào 6352 ( mình ko nhớ chính xác lắm, bạn cứ tìm TK chênh lệch tỉ giá), nếu chênh lệch chuyển tiền nhỏ hơn thì bạn đưa vào 515 ( doanh thu HĐTC) phần chênh lệch, còn lại hạch toán như nhập hàng hoá bình thường, công nợ bình thường

Mãn Trân Nếu bạn làm theo thông tư 200 thì có thể đọc kỹ có hướng dẫn rất rõ ràng , TH bạn nhập khẩu hàng mà thanh toán trước cho nhà cung cấp thì phải ghi nhận theo tỉ giá thời điểm bạn thanh toán , vì bạn thanh toán trước hàng về sau nên không lấy tỉ giá trên tờ khai nhé , nếu hàng về trước mà thanh toán sau thì mới lấy tỉ giá trên tờ khai .

Truong Luu Mình hạch toán theo TT200 nhé
a) Ngày 1/2: Đặt cọc 3.000USD
Nợ TK331 3.000*22.360 (Ghi nhận nợ theo tỷ giá giao dịch thực tế)
Có TK112.2 3.000*Tỷ giá xuất quỹ (theo pp Bình quân gia quyền)
Nếu có chênh lệch thì xử lý 635 hoặc 515
b) Ngày 5/2: Trả tiếp 2.000USD
Nợ TK331 2.000*22.350 (Ghi nhận nợ theo tỷ giá giao dịch thực tế)
Có TK112.2 2.000*Tỷ giá xuất quỹ (theo pp Bình quân gia quyền)
Nếu có chênh lệch thì xử lý 635 hoặc 515
c) Thuế GTGT hàng NK:
Nợ TK1331
Có TK333.12 5.000*22.270*10%
d) Hàng về nhập kho
Nợ TK156.1 3.000*22.360+2.000*22.350 (Theo tỷ giá lúc ghi nhận nợ, nếu trường hợp chưa trả hết thì số chưa trả đó sẽ nhân với tỷ giá thực tế theo ngày phát sinh trên tờ khai)
Có TK331 bằng TK156.1

AH sưu tầm

Bài viết gốc tại : Tư vấn hạch toán hàng nhập khẩu trị giá 5000 USD

Tags:

0 Responses to “Tư vấn hạch toán hàng nhập khẩu trị giá 5000 USD”

Đăng nhận xét

Designed by SpicyTricks