Định nghĩa chữ ký


Một chữ ký là một chữ được viết bằng tay (thường là có style riêng đối với từng người ) mô tả một cái tên, nick name, hoặc thậm chí đánh dấu một người như là một bằng chứng nhân dạng. Người viết ra chữ ký là người ký.


Chữ ký là duy nhất đối với mỗi người và không thể thay thế cũng như sao chép. Thường được sử dụng để ký kết các văn bản , hợp đồng, phê duyệt ..... bằng giấy (thông thường) . Người ký khi đã chấp nhận ký lên văn bản đồng nghĩa với thái độ đồng thuận các điều khoản trong hợp đồng , văn bản .... Là bằng chứng về sự thỏa thuận của 2 bên bất kỳ và có thể được pháp luật đảm bảo ( thông thường) . Luật pháp có thể can thiệp nếu một trong 2 bên làm sai với điều khoản được ghi trong hợp đồng.


Ví dụ vai trò của một chữ ký trong môt hợp đồng tiêu thụ là duy nhất để cung cấp rõ ràng nhân dạng đặc trưng không thể nhầm lẫn của 2 bên ký kết.cũng như thái độ đồng thuận của cả 2 bên.

>> Đọc thêm Chữ ký số là gì ?Tags:

0 Responses to “Định nghĩa chữ ký”

Đăng nhận xét

Designed by SpicyTricks