Sư khác biệt giữa chữ ký điện tử và chữ ký số
Điểm khác nhau giữa chữ ký điện tửchữ ký số ? Vậy chính xác chữ ký điện tử là gì ?

Chữ ký số là một loại của chữ ký điện tử nhưng một chữ ký điện tử không hẳn là một chữ ký số.
Dựa trên chuẩn Electronic Signatures in Global and National Commerce Act , một electronic hay e-signature là "âm thanh điện tử, ký hiệu hoặc quá trình" sử dụng để ký một giao dịch điện tử.

Một chữ ký số là một chữ ký điện tử được bảo mật sử dụng mã và mật khẩu để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu và bảo đảm tính xác thực của 2 bên.

>> Đọc thêm định nghĩa khuôn mẫu chữ ký số .

Tags: ,

0 Responses to “Sư khác biệt giữa chữ ký điện tử và chữ ký số”

Đăng nhận xét

Designed by SpicyTricks